Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
ลำดับ numeric
รหัสสถานศึกษา text
รหัสสถานศึกษา สป. numeric
ประเภท text
ชื่อสถานศึกษา text
ตำบล/แขวง text
อำเภอ/เขต text
จังหวัด text
ภาค text
ระดับชั้น text
ขนาด text
สังกัดกระทรวง text
สังกัดกรม text
สังกัดกอง text
ปีประเมิน numeric
มฐ.1 ปฐมวัย ระยะ1 text
มฐ.2 ปฐมวัย ระยะ1 text
มฐ.3 ปฐมวัย ระยะ1 text
มฐ.1 ขั้นพื้นฐาน ระยะ1 text
มฐ.2 ขั้นพื้นฐาน ระยะ1 text
มฐ.3 ขั้นพื้นฐาน ระยะ1 text

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
สร้างในระบบเมื่อ 18 กรกฎาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 20 มีนาคม 2567