Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
ลำดับ numeric
รหัส text
สถานะประเมิน text
ชื่อสถานศึกษา text
ตำบล/แขวง text
อำเภอ/เขต text
จังหวัด text
ภาค text
ระดับที่เปิดสอน text
สังกัดกระทรวง text
สังกัดกรม text
สังกัดกอง text

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25 สิงหาคม 2564
สร้างในระบบเมื่อ 27 สิงหาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 สิงหาคม 2564