Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
ลำดับ numeric
รหัสสถานศึกษา text
รหัสสถานศึกษา สป. numeric
ประเภท text
ชื่อสถานศึกษา text
ตำบล/แขวง text
อำเภอ/เขต text
จังหวัด text
ภาค text
ขนาด text
ระดับชั้น text
สังกัดกระทรวง text
สังกัดกรม text
สังกัดกอง text
ปีประเมิน numeric
มฐ.1 ปฐมวัย text
มฐ.2 ปฐมวัย text
มฐ.3 ปฐมวัย text
มฐ.1 ขั้นพื้นฐาน text
มฐ.2 ขั้นพื้นฐาน text
มฐ.3 ขั้นพื้นฐาน text

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLSX
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25 สิงหาคม 2564
สร้างในระบบเมื่อ 26 สิงหาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 26 สิงหาคม 2564