พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักประเมินและรับรอง รูปแบบ: CSV แท็ค: ข้อมูลสถานศึกษาที่มีการลงพื้นที่ตรวจประเมิน (Site visit)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).