พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).