ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่
การจัดจำแนก ระดับการศึกษา
หน่วยวัด แห่ง
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 พฤษภาคม 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 31 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 10 สิงหาคม 2565