พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: ข้อมูลสถานศึกษาที่มีการลงพื้นที่ตรวจประเมิน (Site visit) องค์กร: สำนักประเมินและรับรอง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).