พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักประเมินและรับรอง หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลส่วนบุคคล แท็ค: ผลประเมิน Online

กรองผลลัพธ์
  • รายงานผลการประเมิน Online 8 recent views

    ผลการประเมินระยะสอง (Online) (จำแนกตามระดับการศึกษา/สังกัด/เขตพื้นที่)
    สำนักประเมินและรับรอง 22 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).